Sanktuarium Maryjne


Gliwice - sanktuarium Matki Bożej Łysieckiej


W kościele Świętej Trójcy w Gliwicach znajduje się od 1950 łaskami słynący obraz Matki Bożej Łysieckiej. Nazwa cudownego wizerunku pochodzi od niewielkiego miasteczka Łysiec, położonego 9 km na płd.-zach. od Stanisławowa i zamieszkałego niegdyś przez bogatych kupców ormiańskich. Wizerunek łysiecki powstał pod koniec XVI w. jako kopia cudownego obrazu Matki Bożej z katedry ormiańskiej w Kamieńcu Podolskim.

Ostatni proboszcz ormiański w Łyścu ks. J. Magierowski, opuszczając Łysiec w 1945, zabrał ze sobą obraz Matki Bożej i dotarł do Starych Budkowic pod Opolem, gdzie Obraz przechowywano do 1949. Następnie Obraz przeniesiono do Czarnowąs, a dnia 1 października 1950 duszpasterz ormiański w Gliwicach ks. K. Roszko przeniósł Wizerunek do Gliwic, umieszczając go w ołtarzu głównym ormiańskiego kościoła Świętej Trójcy, gdzie znajduje się do dziś.