Sanktuarium Maryjne


NMP Bytomska


Obraz Madonny Bytomskiej został namalowany w dwóch etapach: około 1430 i po 1515. w pierwszym etapie powstała postać Maryi z Dzieciątkiem, a w drugiej fazie domalowano postacie świętych dziewic: Katarzyny i Agnieszki.

Początkowo obraz znajdował się w ołtarzu głównym kościoła mariackiego w Bytomiu. Jako łaskami słynący po pożarze w 1515 został poddany zabiegom konserwatorskim. Później trafił do zbioru parafialnego. Dopiero w 1863 ks. Józef Szafranek przekazał go nowo zbudowanej kaplicy św. Józefa w Szombierkach, gdzie otoczony był wielką czcią przez miejscową ludność. w potrzebach i klęskach życiowych chętnie zwracano się do Madonny prosząc o jej wstawiennictwo i pomoc. Zniszczony przez czas obraz przechowywano na plebani parafii szombierskiej. Staraniem ks. prałata Wacława Schenka obraz został w latach 1970-1973 poddany kolejnym zabiegom konserwatorskim w Zakładzie Historii Sztuki Kościelnej w Lublinie. Po konserwacji powrócił do pierwotnego i prawowitego właściciela, czyli parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. Wierna kopia obrazu jest umieszczona u szczytu nastawy ołtarza głównego tegoż kościoła.