Sanktuarium Maryjne


Cieszyn - Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej


Sanktuarium znajduje się w parafii św. Marii Magdaleny (plac Dominikański 2, 43-400 Cieszyn), w diecezji bielsko-żywieckiej.

W północnej nawie bocznej znajdują się ołtarze: Matki Bożej z Lourdes z figurami aniołów i Matki Bożej Częstochowskiej.

W czasie obchodów 5-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Cieszyńskiej bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej ustanowił kościół św. Marii Magdaleny diecezjalnym sanktuarium maryjnym, gdzie czczona jest Matka Najświętsza w swoim cieszyńskim wizerunku.