Sanktuarium Maryjne


Daleszyce


W ołtarzu głównym kościoła parafialnego znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznej z XVI w., uznany w 1782 r. w czasie wizytacji biskupiej jako obraz łaskami słynący.

Obraz jest namalowany na desce według szkoły niemieckiej i przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Już w XVII w. został uznany za cudowny i otrzymał wówczas srebrne sukienki, korony i berło (zdjęte na polecenie władz konserwatorskich w XX w.). Przy ołtarzu pobożni pielgrzymi składali liczne wota w podzięce za uchronienie od klęsk żywiołowych: chorób zakaźnych, pożarów i wojen. W czasie "potopu" szwedzkiego wota zostały zrabowane.

Dla wzmożenia kultu maryjnego w Daleszycach w XVII w. powołano Bractwo Różańca Świętego, a w XVIII w. - Bractwo Szkaplerzne.

Kult Matki Bożej Szkaplerznej z Daleszyc rozwijał się na terenie dawnej rozległej parafii obejmującej m. in. Niestachów, Borków i Krajno. Do dzisiaj mieszkańcy tych okolic pielgrzymują do obrazu, zwłaszcza w przypadające 16 lipca święto Matki Bożej Szkaplerznej. Dlatego też sanktuarium daleszyckie ma znaczenie dekanalne.
U Matki Bożej Daleszyckiej

Kościół w Daleszycach to jedno ze starszych miejsc kultu maryjnego, sanktuarium, gdzie od wieków czczony jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej, nazwanej Daleszycką, trzymającej w dłoni kwiat. Obraz powstał w XVI wieku. W 1949 r. wizerunek poddano renowacji w pracowni prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa. Na dzień powrotu obrazu parafia zorganizowała uroczystość ingresu wizerunku Matki Bożej do kościoła. Dziś przed Mszą św. i nabożeństwami jest on odsłaniany przy dźwiękach fanfar (Katarzyna Dobrowolska, Św. Michał Archanioł – opiekun Daleszyc, "Niedziela kielecka" 6/2017)

Zob. https://www.niedziela.pl/artykul/112776/nd/Matka-Boza-Daleszycka-z-kwiatem-w-dloni
https://diecezja.kielce.pl/parafie/daleszyce-sw-michala-archaniola