Sanktuarium Maryjne


Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej


Góra Chełmska (Góra Krzyżanka)Jedna ze świętych gór Pomorza, w województwie zachodniopomorskim, w obrębie granic miejskich Koszalina; wysokość 136,2 m n.p.m.

Od XII do XVI w. miejsce kultu chrześcijańskiego. Miejsce pielgrzymowania i dla wielu również miejsce stanowiące kres doczesnego życia. To tu, na cmentarzu przy Sanktuarium Maryjnym leży wielu pogrzebanych pątników, którzy sami dokonali wyboru miejsca swojego spoczynku.

Na szczycie Góry Chełmskiej znajduje się zbudowana w 1888 wieża widokowa (wysokość 31,5 m.) dostępna dla zwiedzających (2zł - ulgowy, 2.5zł - normalny) oraz nadajnik radiowo-telewizyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie obecnej wieży widokowej znajdował się pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w wojnie napoleońskiej. Pomnik przedstawiał potężny krzyż osadzony na kamiennym cokole, został odsłonięty w 1829. Budowla ta została wysadzona u końca lat 60-tych XX w.

Góra Chełmska jest też celem licznych pielgrzymek przybywających z całej Polski do stojącej na szczycie kaplicy - Sanktuarium Przymierza z obrazem Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej.

1 czerwca 1991 ok. godz. 15. Ojciec Święty Jan Paweł II przybył samochodem na szczyt Góry i pieszo udał się do Sanktuarium. Zapanowała cisza wypełniona modlitwą. Namiestnik Chrystusa wskazał nam jako pierwszy znak - to miejsce ma być miejscem modlitwy. Tu ma być wzywany i przyjmowany Duch Święty przez Maryję! Po odmówieniu nieszporów z pierwszej soboty miesiąca, Ojciec św. wyszedł na zewnątrz i nastąpiło poświęcenie Sanktuarium.