Sanktuarium Maryjne


Kraków - Matka Boża od Wykupu Niewolników


Cudowny Obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników

Cudowny Obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników zwanej także Świętojańską lub Matką Wolności w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie

Modlitwa do Matki Bożej

Z głęboką pokorą upadamy do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, łaskawa Pani Świętojańska, aby Ci złożyć hołd czci, wierności i miłości. Błogosław nam, Matko, na dzień dzisiejszy i na całe życie oraz tym wszystkim, którzy z wiarą i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo u Syna Twego.

Niechaj wszyscy składający swe prośby przed Twym wizerunkiem zostaną wysłuchani, pocieszeni i umocnieni w wierze, uwolnieni od wszelkich win i z niewoli szatańskiej. Amen.

Święta Maryjo, Matko Boża, oręduj za nami do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Matko i Wybawicielko niewolników, módl się za nami!

Uroczystość Koronacji Łaskami Słynącego Obrazu Matki Bożej Świętojańskiej

Uroczystość Koronacji odbyła się 9 maja 1965 w Krakowie, na Skałce, przy Kościele Ojców Paulinów. Koronatorem był Metropolita Krakowski Ks. Arcybiskup Karol Wojtyła, w asystencji 12 Księży Biskupów z całej Metropolii Krakowskiej, Kapituły Krakowskiej oraz delegatów Kapituł: Tarnowskiej, Częstochowskiej, Kieleckiej i Katowickiej, w otoczeniu dziekanów Archidiecezji Krakowskiej, przedstawicieli Zakonów i Zgromadzeń Męskich, bardzo licznie zebranego duchowieństwa, wobec wielkiej ilości sióstr zakonnych i niezliczonej rzeszy wiernych.