Sanktuarium Maryjne


Mrzygłód - Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej Królowej Różańca Świętego


Renesansowo-barokowy obecnie kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława ufundowany został przez Stanisława Warszyckiego w l. 1644-1653 w miejscu starszego drewnianego [niektóre źródła podają daty 1643, 1655, wg tablicy informacyjnej przy sanktuarium z 1644 r. pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu nowego kościoła parafialnego zaś Ośrodek Dokumentacji Zabytków datuje powstania kościoła na l. 1653-1662 - przyp. autora]. Pierwotnie miał on charakter obronny, był otoczony murem z dwiema basztami, posiadał wieżę na planie koła, której w 1720 nadano plan kwadratowy. W 1662 konsekrowany przez bpa Mikołaja Oborskiego sufragana krakowskiego. W 1712-1736 od pn. dobudowano kaplicę Matki Boskiej Różańcowej, na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach. W 1761 r. restaurowany. W 1812 r. spłonęła wieża a po pożarze w 1855 r. w którym w sposób cudowny ocalał ołtarz główny i obraz maryjny kościół poddano odnowieniu. W latach 1903-1916 ksiądz Romuald Wójcik dokonał gruntownej odnowy kościoła. W 1986 podwyższony przez bpa Stanisława Nowaka do rangi Sanktuarium a w dniu 25 sierpnia 1996 r. świadek uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Mrzygłodzkiej w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Maryjnego obradującego w Częstochowie w dniach 24-26 sierpnia 1996.