Sanktuarium Maryjne


Ostrożany


Pierwszą świątynię w Ostrożanach pw. Narodzenia NMP św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Marcina ufundowali 19 lipca 1450 właściciele tych ziem - Bartłomiej i Dadźbóg Ostrożańscy.

Miejscowa tradycja podaje, że pierwsza świątynia została wzniesiona na miejscu, gdzie obu braciom objawiła się Matka Boża.

Kościół ostrożański jest zaliczany w diecezji drohiczyńskiej do sanktuariów maryjnych na prawie diecezjalnym. Prawie od czterech wieków niezwykłą czcią cieszy się tutaj łaskami słynący Obraz Matki Bożej Ostrożańskiej (z ok. 1600). Przypuszczalnie został on ufundowany przez kasztelana podlaskiego Aleksandra Radziszewskiego - z okazji fundacji w 1661 altarii Różańca Świętego. Pierwsza pisana wzmianka o tym wizerunku pochodzi z 1666. Obraz ten zasłynął jako cudowny, dzięki licznym łaskom, jakich doznawali modlący się pielgrzymi. W 1710 miało miejsce cudowne ocalenie parafii ostrożańskiej przed epidemią. Podczas gdy w innych parafiach ludzie umierali masowo, tutaj zarazą był dotknięty tylko jeden dom.