Uszkodzone linki


Widzisz tę stronę, ponieważ dotychczasowy link prowadzący do sanktuarium okazał się już nieaktualny

Spróbuj znaleźć informacje o tym sanktuarium za pomocą wyszukiwarki Google.

Ropczyce - Sanktuarium Królowej Rodzin


Kościół pw. Imienia Maryi jest nazywany przez mieszkańców po prostu kościółkiem, a w nim odbiera cześć Maryja - Królowa Rodzin w gotyckiej figurze.

Kult Ropczyckiej Madonny skłonił miejscowych duszpasterzy i wiernych do podjęcia starań o koronację. W 1995 bp Kazimierz Górny powołał Komisję Diecezjalną celem zbadania kultu Matki Bożej w Ropczycach. Ostatnie lata XX w. to czas przygotowań duchowych i materialnych do koronacji. Przygotowaniom tym przewodził proboszcz ks. kan. Jan Delekta – kustosz ropczyckiego sanktuarium. Podczas pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny, 16 VI 1999 na krakowskich Błoniach zostały poświęcone złote korony, wieńczące dziś skronie Jezusa i Maryi.

Uroczystość koronacyjna odbyła się 16 IX 2001 w Ropczycach. Koronacji dokonał bp Kazimierz Górny. Aktem koronacji, został urzędowo potwierdzony kult Królowej Rodzin.

Sanktuarium Królowej Rodzin nigdy nie stanowiło odrębnej jednostki administracji kościelnej, lecz podlega parafii Przemienia Pańskiego w Ropczycach.

Codziennie sprawowana jest Msza św., a środowa nowenna gromadzi licznych czcicieli Królowej Rodzin. W prośbach składanych na nowennę wielokrotnie podawane są intencje dotyczące rodziny. "Kościółek" jest także miejscem licznie zawieranych małżeństw, gdzie młodzi chcą rozpocząć wspólne życie.

Główne uroczystości odpustowe obchodzone są 12 września, licznie gromadząc mieszkańców Ropczyc i pielgrzymów.