Sanktuarium Maryjne


Skalmierzyce - sanktuarium Matki Bożej Królowej Aniołów


W Skalmierzycach znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej z cudownym obrazem przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu dzieciątko. W prawej dłoni Matki Bożej umieszczono berło – symbol władzy królewskiej.

Kult Maryi w Skalmierzycach datuje się od XV wieku. Dowodem cudów i łask otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej są liczne wota. Najcenniejszym jest srebrny ryngraf z 1634, podarowany przez króla Władysława IV Wazę w podziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami.

We wnętrzu polichromie z XV i XIX wieku.

4 września 1966 prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI.