Sanktuarium Maryjne


Sanktuarium Matki Bożej Smardzowickiej


Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1325. Pierwotny kościół parafialny był drewniany pw. św. Małgorzaty. Nowy kościół drewniany wzniesiono w 1571, został on przeniesiony w 1938 do nowo powstałej parafii w Mostku. Obecny kościół zbudowano w 1918 z kamienia i cegły. Kościół jest trójnawowy, był odnawiany i konserwowany w latach 1976-1980. W głównym ołtarzu słynący łaskami obraz MB z Dzieciątkiem z XVI w., odnowiony w pracowni konserwatorskiej w Krakowie w 1961, koronowany 27 VIII 1972 r. przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na prośbę bpa Stanisława Szymeckiego prymas Polski, kardynał Józef Glemp dekretem z 24 IX 1982 postanowił, że główną patronką parafii jest MB Różańcowa (św. Małgorzata pozostaje patronką drugorzędną). Po kradzieży koron w 1984 ponownej koronacji obrazu dokonał bp Stanisław Szymecki 12 X 1986.