Sanktuarium Maryjne


Trzebiatów - sanktuarium Macierzyństwa NMP


Nasze Sanktuarium

W sanktuarium Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie nad/Regą dzieją się różne cuda. Maryja nasza Matka - czuła, dobra, troskliwa, w cudownym Obrazie podaje nam Jezusa z wyciągniętymi rączętami i otwartymi ramionami do nas. Pragnie i chce żeby On nas objął, przytulił i ogrzał ogniem swojej miłości do siebie nawzajem.

Przychodzą tu, do Matuchny, ludzie uczeni i prości, z wiosek i osiedli, z miast dużych i małych oraz z całej Polski i z zagranicy. Przychodzą ludzie złamani na duchu, zatroskani, weseli, radośni, zdrowi i chorzy. Spieszą tłumnie po błogosławieństwo, siłę, moc, radość, nadzieję na każdy dzień. Ludzie przychodzą do Matki i Jej Syna Jezusa Chrystusa – dziękować za otrzymane łaski i ponownie prosić o dalszą opiekę i orędownictwo. Błagają Maryję o Jej wstawiennictwo do Jezusa Chrystusa Jej Syna, a naszego Pana i Odkupiciela.

Wychodzą z Sanktuarium z tego cudownego miejsca ubogaceni duchowo z nadzieją na lepsze jutro, z wiarą oraz uśmiechnięci i radośni. Nieraz wzruszeni że łzami w oczach i lekkim sercem ze szczęścia, które ich spotkało w tym świętym cudownym Domu Bożym.

Maryjo, Twoja czcicielka Wanda Stencel
Trzebiatów, 18 kwietnia 2010