Sanktuarium Maryjne


Wadowice - NMP Nieustającej Pomocy


Najstarsza wzmianka o kościele w Wadowicach pochodzi z 1325 roku. Pierwotna drewniana świątynia spłonęła w XV wieku, a na jej miejscu powstał murowany kościół w stylu gotyckim. Po licznych pożarach świątynia była wielokrotnie przebudowywana. W kaplicy Świętej Rodziny znajduje się kamienna, barokowa chrzcielnica, przy której 20 VI 1920 roku ochrzczony został Karol Wojtyła. W 1922 roku kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.

W sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wadowicach znajduje się kopia obrazu z rzymskiego kościoła św. Alfonsa. O skali kultu maryjnego świadczą liczne wota oraz wielkie rzesze wiernych modlących się przed wizerunkiem Matki Bożej.

Podczas pielgrzymki w 1999 roku do Polski Ojciec Święty dokonał uroczystej koronacji obrazu, przed którym modlił się w młodości. W ścianę kaplicy wmurowano tablicę ze słowami papieża: "Was wszystkich proszę, abyście przed wizerunkiem tej Matki otaczali mnie nieustanna modlitwą".