Sanktuarium Maryjne


Zielenice


Pierwsza wzmianka o parafii i kościele pochodzi z 1346 r. Pierwotny kościół parafialny był drewniany. W 1660 r. wzniesiono nowy drewniany kościół. Obecna świątynia murowana została zbudowana w latach 1681-1691. Ufundował ją, wdzięczny za cudowne uzdrowienie, starosta biecki Franciszek Szembek. Kościół ma nawę prostokątną, trójprzęsłową, a prezbiterium prawie kwadratowe.

Ołtarz główny jest barokowy, ołtarze boczne - rokokowe. Sanktuarium słynie ze znajdującego się tam cudownego obrazu Matki Bożej Zielenieckiej, koronowanego przez papieża Jana Pawła II. Obok kościoła znajduje się droga krzyżowa, której stacje rozrzucone są na obszarze 3 ha.